GUIA DE LA SEQUITA - page 40

Pèrdues en 40 anys i percentatges respectius:
la Secuita
Vistabella
l'Argilaga les Gunyoles Sant Roc
52
49
85
42
10,94 %
23,34 %
36,32 %
49,41 %
Farem mencio com a ùltima noticia històrica del
municipi la formació del seu cinquè nucli de pobla-
ció que és el de Sant Roc. Aquest lloc, molt proper
al de l'Argilaga, a la linia fronterera amb el Catllar,
té, sobretot, el caràcter d'una urbanització posada al
servei del temps de vacances i dels caps de setmana.
Antigament el municipi de la Secuita tenia un
escut diferent a l'actual. Tenia una forma rodona
amb uns elements decoratius circulars que tancaven
una creu patriarcal (creu amb dos travessers horit-
zontals desiguals) i el nom de «Sacuita» escrit en
dues ratlles (Sacui-ta). Aquest escut, que recorda la
jurisdicció del monestir de Santés Creus sobre el lloc,
fou modificai l'any 1815; els canvis consistiren:
Primer: En donar una forma ondulada a la linia
circular exterior.
Segon: El nom de «Sacuita» donava pas al de
«Secuita», era collocat a la part alta de l'escut i se-
guia un traçat circular.
Tercer: A la part central hi havia la creu pa-
triarcal, però amb dues fulles de palmera al seu peu.
A ambdós costats de la creu, i seguint la direcc.ió de
la inscripció, hi havia uns petits cercles com a ele-
ments decoratius.
No ens consta la data exacta de l'iiltim canvi d'es-
cut, però suposem que fou a mitjan segle xix, després
de les desamortitzacions dels béns eclesiàstics. L'ac-
tual és relacionat amb el patronatge de l'Assumpció
de la Verge sobre la Secuita. Emmarcada dins d'un
38
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...100
Powered by FlippingBook