Activitats formatives

C19-174 / Curs: Urbanisme i paisatge

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer el potencial dels instruments urbanístics per al desenvolupament d’habitatge, tenint en compte l’aproximació multidisciplinari per a l’anàlisi i la diagnosi amb l’objectiu de comprendre i intervenir sobre el problema urbà.

C19-124 / Curs: Revit avançat

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture.

C19-103 / Curs: El diagnòstic social i els plans d’ intervenció social

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Saber implementar processos de diagnosi social.

C19-090 / Curs: Abús sexual infantil. Prevenció, sospita i actuació

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.

C19-115 / Curs: Planificació estratègica

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer el procés d’elaboració d’un pla estratègic, així com el seu seguiment i avaluació.

C19-159 / Taller: Com redactar una clàusula informativa de protecció de dades

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer quan i en quina forma s’ha d’informar prèviament als afectats.

C19-120 / Curs: Itil (Information tecnology infrastructure library)

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre de quina manera ITIL 4 convergeix amb les metodologies àgils, DevOps i Lean.

C19-141 / Curs: Manteniment d’edificis

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions.

C19-144 / Curs: Procediment administratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

C19-095 / Curs: Administració electrònica en el procediment administratiu. Com hem de procedir?

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els aspectes més rellevants de les llei 39/2015 i 40/2015 en matèria d’administració electrònica

C19-093 / Curs: Actuació policial en inspeccions de locals

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

C19-092 / Curs: Actualització en matèria de trànsit (permisos de conduir i alcoholèmies)

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT.

C19-125 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal del Comité de Privacitat

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Conèixer la normativa de protecció de dades i altra normativa amb implicació a la matèria

C19-096 / Curs: Aplicació de les Dades Obertes al món públic

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Dominar els conceptes bàsics de Dades Obertes (teòrics, legals i pràctics) i conèixer les seves principals experiències.

C19-097 / Curs: Automotivació

Estat: 
Inscripció finalitzada
Desenvolupar l’actitud mental positiva

C19-100 / Curs: Contractació del sector públic local

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

C19-098 / Curs: Comunicació saludable

Estat: 
Inscripció finalitzada
Millorar la capacitat de comunicació i de relació eficaç en l’entorn laboral

C19-104 / Curs: El diagnòstic social i els plans d’ intervenció social

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Saber implementar processos de diagnosi social.

C19-101 / Curs: Contractació pública en l’àmbit de la gestió cultural

Àmbit: 
Cultura
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les diferents modalitats de contractació pública adaptada a l’àmbit cultural.

C19-126 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal educatiu dels serveis municipals

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades de menors d’edat i saber com actuar al respecte

Pàgines