Activitats formatives

C17-061 / Curs: La intervenció administrativa de les activitats econòmiques subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable - Model d’ordenança municipal -

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Presentar el model d’ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable i donar a conèixer les novetats en l’àmbit de la tramitació municipal de les activitats.

JOR17-007 / Jornada: Activant el coneixement en les organitzacions

Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
Conèixer els aspectes essencials de la gestió del coneixement.

C17-046 / Curs: Scribus

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer l’entorn de treball del programari i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica.

C17-053 / Curs: Aspectes claus en l’administració electrònica per als ens locals

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.

C17-042 / Curs: Producció de contingut creatiu i didàctic en entorns 2.0

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Crear contingut visual de forma ràpida i fàcil, obtenint resultats professionals.

C17-038 / Curs: Procediment administratiu

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Entendre el procediment administratiu en el marc de l’administració pública

C17-036 / Curs: Plans d'igualtat en l'àmbit local. Promovent la perspectiva de gènere des de la Unió Europea

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Identificar què són diferències, desigualtats i/o discriminacions per raó de gènere i com gestionar-ho des d’un servei local.

C17-033 / Curs: Nou model de treball col·laboratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer els beneficis del treball al núvol i de les noves metodologies associades.

C17-027 / Curs: Informàtica bàsica

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a utilitzar l’ordinador, internet i el programa Word.

C17-011 / Curs: Aspectes claus en l'administració electrònica per als ens locals

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.

C17-006 / Curs: Aplicació pràctica de comptabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la normativa i els principis públics de la comptabilitat.

C17-008 / Curs: Aplicació pràctica de la LOPD a l’entorn laboral

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aplicar la protecció de dades al lloc de treball

C17-009 / Curs: Arxivística i gestió documental de l’expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C17-056 / Curs: Règim jurídic del territori i del planejament urbanístic

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els conceptes de drets i deures dels propietaris relacionats amb les classes de sòl, la classificació i la qualificació, l’aprofitament urbanístic i els sistemes urbanístics públics i privats.

JOR17-002 / Jornada: Drets d’autor i propietat intel·lectual

Àmbit: 
Cultura
Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
Saber com es gestionen els drets dels autors.

JOR17-001_2 / Jornada: Reflexions pràctiques sobre la gestió cultural amb pocs recursos a Tortosa

Àmbit: 
Cultura
Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
· Aprofundir en el coneixement de la programació cultural com a principal instrument per a l’organització. · Conèixer noves pràctiques i iniciatives de promoció cultural impulsades per altres administracions locals.

C17-047 / Curs per a la gestió i auditoria de projectes en Autodesk® Revit®

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Visualitzar, editar i amidar sobre un model Revit.

JOR17-001_2 / Jornada: Reflexions pràctiques sobre la gestió cultural amb pocs recursos a Tortosa

Àmbit: 
Cultura
Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
· Aprofundir en el coneixement de la programació cultural com a principal instrument per a l’organització. · Conèixer noves pràctiques i iniciatives de promoció cultural impulsades per altres administracions locals.

C17-055_2 / Curs: La pedagogia de la llum

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Analitzar les possibilitats de la pedagogia de la llum a l’escola i experimentar-les.

C17-030 / Curs: La marca del meu poble o ciutat

Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre a construir la marca pública del poble o ciutat i a comunicar-la.

Pàgines