Activitats formatives

C17-113 / Curs: REVIT Avançat

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture,

J17-010 / Jornada Principals novetats del Reglament general de protecció de dades

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Jornada
Estat: 
Obert
· Donar a conèixer les principals novetats introduïdes pel Reglament europeu en matèria de protecció de dades. · Identificar les accions prioritàries a realitzar en les entitats locals per adaptar-se al Reglament.

C17-062 / Curs bàsic de REVIT

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Al final de la formació l’alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture..

C17-006 / Curs: Aplicació pràctica de la comptabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la normativa i els principis públics de la comptabilitat.

Especialització de l'Arquitecte i Tècnics en l'Administració Pública

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer i aprofundir en les diferents temàtiques relacionades amb el territori que es desenvolupen en l’Administració pública

C17-083 / Curs: Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre a viure motivat en la vida laboral i personal

C17-089 / Curs: Planificació i organització del treball administratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir criteris per organitzar i estructurar el treball administratiu.

C17-097 / Curs: Programació neurolingüística aplicada a l’entorn laboral

Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les bases de la Programació neuro-lingüística.

C17-104 / Curs: Habilitats comunicatives. Saber escoltar

Estat: 
Inscripció finalitzada
Reflexionar sobre l’estil comunicatiu propi per adquirir una capacitació bàsica per saber escoltar.

C17-100 / Curs: Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Obtenir eines, recursos i coneixement necessaris per elaborar decrets, dictàmens i notificacions amb la màxima eficàcia possible.

C17-091 / Curs: Primers auxilis

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis

C17-105 / Curs: Situacions administratives en matèria de recursos humans

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer i aplicar les normatives vinculades a les situacions administratives tal i com estan regulades.

C17-088 / Curs: Taller bàsic de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Ser capaç de confeccionar nòmines així com de gestionar els aspectes legals més rellevants de la matèria, tenint en consideració les diferents situacions i incidències més freqüents.

C17-081 / Curs: Introducció a les dades obertes

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer el concepte de Big Data i analítica de dades.

C17-079 / Curs: Introducció a la gestió en matèria d’activitats

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats i la normativa que la desenvolupa: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, incendis, plans d’autoprotecció.

C17-099 / Curs: L’execució de l’oferta pública d’ocupació

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els aspectes essencials de la gestió dels processos selectius.

C17-103 / La remunicipalització de serveis públics

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprofundir des d’una vesant jurídica en l’estudi de les diverses qüestions que es plantejen al voltant de la decisió municipal d’assumir la gestió directa dels serveis públics de la seva responsabilitat.

C17-034 / Curs: Contractació pública

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Obtenir una visió unitària de la contractació del servei públic.

C17-102 / Curs: Règim jurídic de les administracions públiques

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les principals novetats de la Llei 40/2015, en especial les normes bàsiques aplicables a tots els ens locals

C17-056 / Curs: Règim jurídic del territori i del planejament urbanístic

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els conceptes de drets i deures dels propietaris relacionats amb les classes de sòl, la classificació i la qualificació, l’aprofitament urbanístic i els sistemes urbanístics públics i privats.

Pàgines