Activitats formatives

Especialització de l'Arquitecte i Tècnics en l'Administració Pública

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer i aprofundir en les diferents temàtiques relacionades amb el territori que es desenvolupen en l’Administració pública

C17-083 / Curs: Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Obert
Aprendre a viure motivat en la vida laboral i personal

C17-089 / Curs: Planificació i organització del treball administratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Adquirir criteris per organitzar i estructurar el treball administratiu.

C17-097 / Curs: Programació neurolingüística aplicada a l’entorn laboral

Estat: 
Obert
Conèixer les bases de la Programació neuro-lingüística.

C17-104 / Curs: Habilitats comunicatives. Saber escoltar

Estat: 
Obert
Reflexionar sobre l’estil comunicatiu propi per adquirir una capacitació bàsica per saber escoltar.

C17-100 / Curs: Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Obtenir eines, recursos i coneixement necessaris per elaborar decrets, dictàmens i notificacions amb la màxima eficàcia possible.

C17-091 / Curs: Primers auxilis

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis

C17-105 / Curs: Situacions administratives en matèria de recursos humans

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer i aplicar les normatives vinculades a les situacions administratives tal i com estan regulades.

C17-088 / Curs: Taller bàsic de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Ser capaç de confeccionar nòmines així com de gestionar els aspectes legals més rellevants de la matèria, tenint en consideració les diferents situacions i incidències més freqüents.

C17-081 / Curs: Introducció a les dades obertes

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer el concepte de Big Data i analítica de dades.

C17-079 / Curs: Introducció a la gestió en matèria d’activitats

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Adquirir coneixements bàsics sobre la regulació de les activitats i la normativa que la desenvolupa: prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles i activitats recreatives, incendis, plans d’autoprotecció.

C17-099 / Curs: L’execució de l’oferta pública d’ocupació

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els aspectes essencials de la gestió dels processos selectius.

C17-103 / La remunicipalització de serveis públics

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Aprofundir des d’una vesant jurídica en l’estudi de les diverses qüestions que es plantejen al voltant de la decisió municipal d’assumir la gestió directa dels serveis públics de la seva responsabilitat.

C17-034 / Curs: Contractació pública

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
· Obtenir una visió unitària de la contractació del servei públic.

C17-102 / Curs: Règim jurídic de les administracions públiques

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les principals novetats de la Llei 40/2015, en especial les normes bàsiques aplicables a tots els ens locals

C17-056 / Curs: Règim jurídic del territori i del planejament urbanístic

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els conceptes de drets i deures dels propietaris relacionats amb les classes de sòl, la classificació i la qualificació, l’aprofitament urbanístic i els sistemes urbanístics públics i privats.

C17-111 / Curs: La intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl. Llicències

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer des d’una perspectiva pràctica la intervenció administrativa en l’atorgament de llicències urbanístiques i de disciplina urbanística.

C17-110 / Curs: Web 2.0. Noves tendències a internet

Estat: 
Obert
Conèixer diferents tipus d’eines en entorns web 2.0 i les seves aplicaciones en la gestió de la informació i la millora de la productivitat personal.

C17-107 / Curs: La Intervenció Sistèmica breu centrada en les Solucions

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Disposar d’un major coneixement sobre l’enfocament centrat en les solucions

Pàgines