Activitats formatives

C19-052 / Curs: Llicències urbanístiques

Presencial
Estat: 
Obert
Aprofundir en els règims d’intervenció urbanística en matèria d’edificació i ús del sòl, en especial les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies.

C19-021 / Curs: Informació bàsica sobre el BIM (Building Information Modelling)

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer què és el BIM, com implementar-lo i quines eines són necessàries (hardware, software i sistemes)

C19-012 / Curs: Eines per a gestionar amb efectivitat les queixes sobre afers marins al meu municipi

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els afers marins més habituals a les nostres platges per tal d’informar correctament a la ciutadania.

C19-020 / Curs: Manteniment de piscines

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.

C19-016 / Curs: Manteniment de piscines

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.

C19-073 / Curs: Gestió de conflictes

Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els tipus de conflictes, nivells i evolució de les situacions conflictives.

C19-072 / Curs: Gestió de l’estrès mitjançant l’autogestió emocional. 3a ed

Estat: 
Inscripció finalitzada
Identificar els factors estressants propis de la tasca diària per tal d’incorporar tècniques, estratègies i recursos per mantenir-se en una actitud de serenitat.

C19-071 / Curs: La normativa de protecció de dades. 2a ed

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les principals novetats de la nova LOPDGDD

C19-070 / Curs: La normativa de protecció de dades

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les principals novetats de la nova LOPDGDD

C19-050 / Taller d’elaboració de plans de verificació

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Adquirir coneixements sobre els plans de verificació d'activitats comunicades

C19-011 / Curs: Taller inicial per impulsar l’Educació 360

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Comprendre i integrar el marc d’Educació 360

C19-059 / Curs: Protecció de la legalitat urbanística. Marc normatiu i principis bàsics d’actuació

Àmbit: 
Turisme
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Analitzar i conèixer el marc legal regulador de la protecció de la legalitat urbanística.

C19-009 / Curs: Anglès

Àmbit: 
Idiomes
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements i nivells de competència propis del nivell.

C19-007 / Curs: Comunicació saludable

Estat: 
Inscripció finalitzada
Millorar la capacitat de comunicació i de relació eficaç en l’entorn laboral

C19-001 / Curs: Actualització en matèria de trànsit (permisos de conduir i alcoholèmies)

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció fora de termini
Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT.

C19-002 / Curs: Actuacions operatives de seguretat ciutadana

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les tècniques necessàries per desenvolupar les funcions policials més habituals en l’àmbit de la seguretat ciutadana.

C19-008 / Taller de casos pràctics en matèria de contractació

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Des de l’anàlisis i resolució de supòsits pràctics aprofundir en la comprensió del marc normatiu de la contractació pública.

C19-028 / Taller de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir coneixements que permetin solucionar problemes que es la gestió de les plusvàlues.

C19-057 / Curs: Lideratge.Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre a viure motivat en la vida laboral i personal i desenvolupar eines per motivar els equips de treball

C19-036 / Taller de presa de possessió d’una corporació

Àmbit: 
Protocol
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements pràctics necessaris per organitzar la presa de possessió d’una corporació.

Pàgines