Activitats formatives

C20-164 / Curs: Intervenció administrativa dels habitatges d’ús turístic i de les llars compartides

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer i aprofundir, des d’un punt de vista teòric i pràctic, en la intervenció administrativa dels habitatges d’ús turístic i de les llars compartides.

C20-163 / Curs: La gestió administrativa de la contractació pública

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Obtenir una visió unitària de la contractació pública en el marc de la legislació aplicable.

C20-162 / Curs: Docker i Kubernetes

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Crear i mantenir els contenidors Docker.

C20-199 / Taller de redacció d’un informe de necessitat: contractació pública de programació cultural

Àmbit: 
Cultura
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Assolir nous coneixements per l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

C20-198 / Taller de redacció d’un informe de necessitat: contractació pública de gestió d’espais escènics

Àmbit: 
Cultura
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Assolir nous coneixements per a l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

C20-197 / Taller de redacció d’un informe de necessitat: contractació pública de festes majors.

Àmbit: 
Cultura
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Assolir nous coneixements per a l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

C20-196 / Taller de redacció d’un informe de necessitat: contractació pública per a la gestió de centres cívics

Àmbit: 
Cultura
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Assolir nous coneixements per a l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

C20-193 / Curs: Actualització en matèria de trànsit (alcoholèmies, permisos, patinets, imprudències al volant...)

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT

C20-192 / Curs: El Registre civil i la seva actualitat

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Obtenir una visió completa de la pràctica del Registre civil.

C20-191 / Curs: Disseny per a no dissenyadors amb Canva.

Estat: 
Obert
Conèixer la utilitat i les opcions del programa Canva.

C20-171 / Curs: Lideratge. Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Obert
Reforçar la confiança en un mateix.

C20-170 / Curs: Community manager a l’Administració pública. Gestió professional de les comunitats virtuals

Estat: 
Obert
Entendre l’especificitat de l’ús de xarxes socials a les administracions públiques.

C20-168 / Taller de Contractació pública

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Redactar plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, de conformitat amb el nou marc legal.

C20-166 / Curs: Actuació policial en ocupació d’immobles

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Saber diferenciar correctament els diferents tipus delictius en l’àmbit de l’ocupació d’immobles.

Pàgines