Activitats formatives

C19-127 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal de l’Esquema nacional de seguretat

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer els principis bàsics i l’àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat

C19-102 / Curs: Les actuacions de control intern de l’activitat subvencional de les entitats locals

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer quines són les actuacions de control disponibles en l’àmbit de l’activitat subvencional, el seu abast i les seves característiques.

C19-128 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada a personal tècnic i OAC

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades

C19-129 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada a policies locals

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer els principis bàsics de la normativa de protecció de dades i altres normatives que s’apliquen.

C19-105 / Curs: La contractació pública i els responsables dels contractes

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les funcions, tasques i responsabilitats del responsable del contracte.

C19-106 / Curs: La contractació pública des de l'òptica dels gestors administratius dels expedients de contractació

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

C19-130 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada als serveis socials

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades.

C19-107 / Curs: Eneagrama per millorar el teu estil de lideratge

Estat: 
Inscripció finalitzada
Integrar les potencialitats i els aspectes de millora en l’estil de lideratge

C19-108 / Curs: Funció interventora de l’àrea de personal

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la normativa de control intern derivada aplicable a les despeses de personal

C19-121 / Curs: Introducció al desenvolupament econòmic local, concertació i desenvolupament de projectes

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre el desenvolupament econòmic local des d’una visió transversal i àmplia del concepte.

C19-113 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C19-109 / Curs: Gestió de conflictes

Estat: 
Inscripció finalitzada
Reconèixer els conflictes com a oportunitat de desenvolupament corporatiu, professional i personal.

C19-110 / Curs: Gestió del canvi en un entorn complex

Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre a reconèixer un procés de canvi organitzatiu i els motius que el generen.

C19-111 / Curs: Gestió dels conflictes per sorolls provinents d’activitats

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir coneixements sobre la normativa de sorolls.

C19-112 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C19-114 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C19-119 / Curs: Infografia. 2.0. Millora les teves comunicacions corporatives

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Identificar les característiques bàsiques del procés de creació.

C19-139 / Curs: Llenguatge administratiu

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu.

C19-140 / Curs: Manipulador d’aigua de consum humà

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements i les habilitats mínimes necessàries en matèria d’higiene i salut per la manipulació d’aigua de consum humà segons la normativa vigent.

C19-116 / Curs: Gestió pressupostària

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer el significat i la necessitat del pressupost, els principis pressupostaris i l’estructura d’ingressos i despeses.

Pàgines