Activitats formatives

C18-110 / Curs: Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer l’estructura dels decrets, els dictàmens i les notificacions

C18-109 / Curs: Redacció de convenis i contractes

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer l’estructura dels convenis i contractes.

C18-115 / Taller de casos pràctics: Situacions complexes en l’atenció a la ciutadania

Estat: 
Inscripció finalitzada
Posar en pràctica els conceptes treballats al curs semipresencial d’Atenció a la ciutadania

C18-113 / Curs: Seguretat i privacitat. Aprèn a gestionar la teva seguretat en entorns digitals

Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre a treballar de forma segura a la xarxa i configurar la privacitat.

C18-108 / Curs: Producció i edició de Vídeo Digital 2.0

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer les recomanacions i consells per a gravar vídeos.

C18-092 / Curs: La regulació dels espectacles i les activitats recreatives

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Adquirir coneixements sobre la regulació dels espectacles i les activitats recreatives

C18-084 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C18-081 / Curs: Equip 2.0: Nou model de treball col·laboratiu

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Aprendre a treballar des del núvol i sincronitzadament.

C18-079 / Curs: El coaching com a eina professional d’acompanyament als usuaris de serveis socials

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer la metodologia del coaching i la seva aplicació al treball social.

C18-078 / Curs: El diagnòstic social i els plans d’ intervenció social

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció.

C18-073 / Curs: Contractació del sector públic local

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

Pàgines