Activitats formatives

C18-012 / Curs: Tractament de la informació escrita

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb les opcions avançades del programa.

C18-013 / Curs: Tractament de la informació numèrica

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb les opcions avançades del programa.

C18-010 / Curs: Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Obtenir eines, recursos i coneixements necessaris per elaborar decrets, dictàmens i notificacions amb la màxima eficàcia possible.

C18-005 / Curs: Disseny per a no dissenyadors amb eines gratuïtes

Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprendre a crear de forma autònoma peces gràfiques de gran qualitat.

C18-004 / Aplicació pràctica de la normativa de protecció de dades

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aplicar la protecció de dades al lloc de treball.

C18-008_2 / Curs: Procediment administratiu a Tortosa

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

C18-007_1 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C18-002 / Curs: Access

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diverses opcions del programa.

C18-001 / Curs: Access

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb les opcions bàsiques del programa.

C18-008_1 / Curs: Procediment administratiu

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

C18-003 / Curs: Anglès

Àmbit: 
Idiomes
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements i nivells de competència propis del nivell.

C18-006 / Curs Estratègies de comunicació institucional a través de xarxes socials

Estat: 
Inscripció finalitzada
Vols aprendre a dissenyar una estratègia de continguts a les xarxes socials d’una forma totalment pràctica? Vols conèixer totes les tècniques i tendències que millor resultat donen en un pla de comunicació digital?

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Àmbit: 
Jurídic
Presencial
Jornada
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Analitzar de forma general les novetats més importants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, des de la perspectiva dels ens locals.

Pàgines