Idiomes

Objectius

Adquirir els coneixements i nivells de competència propis al nivell en el qual han estat inscrits.

Codi: 
C16-098
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Gramàtica
2. Vocabulari
3. Comunicació
4. Comprensió auditiva
5. Lectura
6. Escriptura

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti utilitzar l’anglès per al seu lloc de treball. Tindran preferència les persones que el van participar en el procés de detecció de necessitats formatives fet a l’any 2016.

Metodologia

El curs virtual My Oxford English és un curs d’anglès complet i flexible, que s’adapta als ritmes d’aprenentatge de l’alumne i que ha estat desenvolupat específicament per a profesionals. Es divideix en 12 nivells, de l’A1 al C2, segons el MCERL.
No es certificarà el nivell MCERL, només les hores de formació.

Altres dades

Durada: 
50 hores
Dies: 
de l'1 de setembre al 31 de desembre
Places: 
50

Objectius

Adquirir els coneixements i nivells de competència propis al nivell en el qual han estat inscrits.

Codi: 
C16-001
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Gramàtica
2. Vocabulari
3. Comunicació
4. Comprensió auditiva
5. Lectura
6. Escriptura

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti utilitzar l’anglès per al seu lloc de treball.
Tindran preferència les persones que el van participar en el procés de detecció de necessitats formatives fet a l’any 2016.

Metodologia

El curs virtual My Oxford English és un curs d’anglès que s’adapta als ritmes d’aprenentatge de l’alumne i que ha estat desenvolupat específicament per a professionals. Es divideix en 12 nivells.
Es farà una prova de nivell.
Es necessitaran 4 hores aproximadament de dedicació setmanal.

Altres dades

Durada: 
50 hores
Dies: 
del 22 de febrer al 22 d’agost
Places: 
35

C15-067 / Curs virtual: Anglès

Àmbit: 
Idiomes
Virtual
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Adquirir els coneixements i nivells de competència propis al nivell del MCERL en el qual han estat inscrits.
Subscriure a Idiomes