BOP

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació.

e-BOPT

L'e-BOPT és l'edició electrònica del BOP tradicional que, aprofitant les noves tecnologies, afegeix una gran varietat de serveis que faciliten, de forma gratuïta, l'accés a la informació a tots els usuaris. Entre d’altres, cal destacar l’e-sumari , que afegeix al sumari tradicional la relació de les insercions amb el seu corresponent resum i amb accés directe al seu contingut, el cercador guiat d'insercions i una taula de convocatòries de llocs de treball d'altres administracions.

Cercador de Publicacions Oficials

El Cercador de Publicacions Oficials és l'eina per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l'àmbit territorial de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

 

 

Galeria d'imatges