Diputats delegats

Als diputats delegats els correspon la direcció i l'impuls del servei en la seva àrea de gestió i elevar a la corporació la proposta dels corresponents objectius. Així com resoldre i gestionar qualsevol assumpte relacionat directe o indirectament amb l’àmbit de gestió assignat.
(Règim vigent a juny de 2012 segons refosa dels decrets 1-2011-1704 i 1-2012-1446) 

Galeria d'imatges