Butlletí dels Governs Locals i Europa

Informació

/

El 26 de març de 2013 els presidents de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida van signar un conveni de col·laboració amb la voluntat de crear un marc institucional i una estratègia conjunta que posicioni el món local català a la Unió Europea. D’aquesta manera, els quatre ens estableixen sinergies en temes com la construcció de projectes europeus, l’obtenció de fons dels principals programes comunitaris i el seguiment de les polítiques europees amb impacte local.

Aquest acord entre les quatre diputacions catalanes pot suposar oportunitats de finançament per als ens locals, tant en el marc de la política regional europea, mitjançant els fons estructurals, com pel que fa a altres polítiques sectorials. Es fa una aposta conjunta dirigida a la internacionalització de l’acció del món local i l’obtenció de fons dels principals programes comunitaris.

Ara per ara, l’optimització d’esforços i recursos, l’aprofitament de sinergies i el treball en xarxa són una exigència per rendibilitzar al màxim l’experiència internacional. És un treball col·laboratiu que té com a antecedent immediat la pertinença i participació conjunta de les quatre administracions en la xarxa europea Arc Llatí, a través de la qual s’han establert aliances amb altres governs locals europeus els darrers anys.

Finalment, en aquest context i després de la presentació formal que va tenir lloc el 14 de novembre a Barcelona, durant la sessió «Per uns governs locals més eficients. Visions des d’Europa», arriba el Butlletí dels Governs Locals i Europa, que trametrà periòdicament informacions amb caràcter europeu provinents de les quatre demarcacions.

Butlletí dels Governs Locals i Europa 2017