Excel·lència Corporativa

Informació

La Unitat d'Excel·lència Corporativa de la Diputació de Tarragona és l'encarregada d'implantar enfocaments i tècniques de gestió amb la finalitat d'assolir un sistema de gestió corporatiu excel·lent.

La Diputació de Tarragona va prendre un nou camí l’any 1997, el camí de la gestió com a instrument  per millorar l’eficàcia i l’eficiència de la institució. Des que l’any 2000 la Diputació va establir els seus Principis Estratègics (Missió, Visió i Valors) ha continuat avançant pel camí de l’excel·lència i ha adoptat el Model EFQM com referent pel seu sistema de gestió, així com d'altres referencials: ISO 9001 (Certificació de sistemes de gestió de la qualitat), ISO 14001 (Certificació de sistemes de gestió ambiental), OHSAS18001 (Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball), ISO 20000 (Sistema de Gestió de Serveis de Tecnologies de la Informació), PMI : Gestió de projectes (Certificació Professional de la Gestió de Projectes), i la ISO 30300 (Informació i  documentació. Sistemes de gestió per als documents. Fonaments i vocabulari.)

La Diputació de Tarragona, com a institució, ha obtingut el certificat EFQM 500+ el gener de 2017, i va renovar, al desembre de 2015, el certificat 500+ del Model EFQM per l’àrea de Coneixement i Qualitat de la institució.

A més a més, la Diputació de Tarragona, amb el compromís de prioritzar la qualitat dels serveis que ofereix, publica les Cartes de Serveis de les seves àrees finalistes (SAM, SAT, SAC, BASE - Gestió d’Ingressos, i Patronat de Turisme). Aquestes cartes de serveis inclouen els compromisos de qualitat dels serveis que s’ofereixen, assumeixen els principis d’eficàcia, eficiència, responsabilitat, agilitat en els procediments, objectivitat i transparència, així com els de cooperació i col·laboració amb els ciutadans, per a aconseguir un servei efectiu per a aquests.

Podeu consultar aquí les Cartes de Serveis.

Qui ho gestiona: 
Aplicacions Informàtiques