Comptes 2011

Informació

La Diputació de Tarragona té cura de sol·licitar la presentació dels comptes que integren el Compte General als organismes autònoms i societats mercantils dependents per tal de poder formar el Compte General de la Diputació.

Compte General 2011

  • Compte general - volum I [PDF]
  • Compte general - volum II [PDF]

Control financer a posteriori 2011

  • Control financer Diputació de Tarragona [PDF]
  • Control financer Organismes autònoms [PDF]

Històric d'auditories realitzades per la Sindicatura de Comptes

Històric d'auditories