Comptes 2013

Informació

La Diputació de Tarragona té cura de sol·licitar la presentació dels comptes que integren el Compte General als organismes autònoms i societats mercantils dependents per tal de poder formar el Compte General de la Diputació.

Comptes anuals 2013 per entitats

  • Comptes anuals Diputació de Tarragona [PDF]
  • Comptes anuals BASE [PDF]
  • Comptes anuals Patronat de Turisme [PDF]
  • Comptes anuals Diputació de Tarragona [XML]
  • Comptes anuals BASE [XML]
  • Comptes anuals Patronat de Turisme [XML]

Control financer a posteriori 2013

  • Control financer Diputació de Tarragona [PDF]
  • Control financer BASE [PDF]
  • Control financer Patronat de Turisme [PDF]