Contractes subscrits

Diputació de Tarragona

A continuació trobareu informació sobre els contractes subscrits per la Diputació durant l'exercici 2018, inclosos els contractes menors. Data actualització: 15/10/2018

 • Contractes formalitzats Diputació 2018 [PDF]
 • Contractes formalitzats Diputació 2018 [XLS]
 • Contractes menors ordenats per data d'adjudicació - Diputació 2018 [PDF]
 • Contractes menors ordenats per data d'adjudicació - Diputació 2018 [XLS]
 • Contractes menors ordenats per adjudicatari - Diputació 2018 [PDF]
 • Contractes menors ordenats per adjudicatari - Diputació 2018 [XLS]
 • Estadístiques Diputació de Tarragona 1r trimestre 2018 [PDF]
 • Estadístiques Diputació de Tarragona 2n trimestre 2018 [PDF]
 • Estadístiques Diputació de Tarragona 3r trimestre 2018 [PDF]

BASE - Gestió d'Ingressos

Data actualització: 16/07/2018

 • Contractes formalitzats BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [PDF]
 • Contractes formalitzats BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [XLSX]
 • Contractes menors BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [PDF]
 • Contractes menors BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [XLSX]
 • Estadístiques contractació BASE-Gestió d'Ingressos 1r trimestre 2018 [XLS]
 • Contractes formalitzats, menors, modificacions, pròrrogues i resolucions. 1r semestre 2018 [XLS]
 • Contractes formalitzats, menors, modificacions, pròrrogues i resolucions. 1r semestre 2018 [XLS]

Patronat de Turisme

Data actualització: 20/07/2018

 • Contractes formalitzats PdT 2n trimestre 2018 [PDF]
 • Contractes formalitzats PdT 2n trimestre 2018 [XLS]
 • Contractes menors PdT 2n trimestre 2018 [PDF]
 • Contractes menors PdT 2n trimestre 2018 [XLS]
 • Estadístiques contractació PdT 2n trimestre 2018 [PDF]
 • Estadístiques contractació PdT 2n trimestre 2018 [XLS]