Costos i rendiments dels serveis 2014

Estudis sobre costos i rendiments dels serveis prestats 2014

  • Informe costos indirectes serveis medials [PDF]
  • Informe total costos serveis finalistes [PDF]
  • Informe total costos serveis medials [PDF]
  • Informe rendiments serveis finalistes [PDF]

Indicadors d'eficiència i eficàcia en la prestació de serveis 2014

  • Informe evolució anual cobertura del cost serveis finalistes [PDF]
  • Indicadors d'eficiència de la despesa en la prestació de serveis [PDF]
  • Indicadors d'eficàcia dels serveis [PDF]

Cost efectiu dels serveis

  • Cost efectiu dels serveis 2014 [PDF]