Elaboració i aprovació del pressupost 2008

Bases del pressupost 2008

Les bases del pressupost inclouen la informació relativa a la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

 • Bases del pressupost 2008 [PDF]

Resum del pressupost

El resum del pressupost inclou la informació relativa a la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

 • Resum del pressupost 2008 [PDF]

Memòria de la Presidència

 • Memòria de la Presidència. Pressupost general per a l'exercici 2008 [PDF]

Informe de l'Interventor

 • Informe d'Intervenció 2008 [PDF]

Pressupost desagregat

 • Pressupost de la Corporació [PDF]
 • Pressupost de BASE - Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Pressupost dels Conservatoris de Música [PDF]
 • Pressupost de les Escoles d'Art i Disseny [PDF]
 • Pressupost del Patronat de Turisme [PDF]
 • Pressupost de Desenvolupament Local [PDF]
 • Pressupost d'OASI - Organisme Autonòm per a la Societat de la Informació [PDF]
 • Pressupost de la Fundació d'Estudis Turístics "La Savinosa" [PDF]