Elaboració i aprovació del pressupost 2009

Bases del pressupost 2009

Les bases del pressupost inclouen la informació relativa a la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

  • Bases del pressupost 2009 [PDF]

Resum del pressupost

  • Resum del pressupost 2009 [PDF]

Memòria de la Presidència

  • Memòria de la Presidència. Pressupost general per a l'exercici 2009 [PDF]

Informe de l'Interventor

  • Informe d'Intervenció 2009 [PDF]