Elaboració i aprovació del pressupost 2015

Bases del pressupost

Les bases del pressupost inclouen la informació relativa a la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

  • Bases del pressupost 2015 [PDF]

Al·legacions al pressupost

No s'han produït al·legacions en el termini preceptiu d'exposició pública

Resum del pressupost

El resum del pressupost inclou la informació relativa a la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

  • Resum del pressupost 2015 [PDF]
  • Resum del pressupost 2015 [XLS]

Avaluació de l'estabilitat pressupostària

  • Avaluació de l'estabilitat pressupostària [PDF]

Memòria de la Presidència

  • Memòria de la Presidència. Pressupost general per a l'exercici 2015 [PDF]

Informe de l'Interventor

  • Informe d'Intervenció 2015 [PDF]