Plantilla del personal públic

Informació

Data d'actualització: 28/06/2019

La Plantilla és el conjunt de places amb dotació pressupostària, ocupades o vacants, que s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació i que pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Plantilla 2020

 • Anunci i Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2020 [PDF]
 • Plantila del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2020 [XLS]

Plantilla 2019

 • Anunci i Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2019 [PDF]
 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2019 [XLS]
 • Modificació de la plantilla 1/2019 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 2/2019 [PDF]

Plantilla 2018

 • Anunci BOPT Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2018 [PDF]
 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2018 [PDF]
 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2018 [XLS]
 • Modificació de la plantilla 1/2018 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 2/2018 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 3/2018 [PDF]

Plantilla 2017

 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2017 [PDF]
 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2017 [XLS]
 • Anunci BOPT esmenes de la plantilla 2017 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 1/2017 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 2/2017 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 3/2017 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 4/2017 [PDF]

Plantilla 2016

 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2016 [PDF]
 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2016 [XLS]
 • Anunci d'esmenes de la plantilla 2016 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 1/2016 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 2/2016 [PDF]

Plantilla 2015

 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2015 [PDF]
 • Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms 2015 [XLS]
 • Anunci d'esmenes de la Plantilla 2015 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 1/2015 [PDF]
 • Modificació de la plantilla 2/2015 [PDF]