Gestió forestal sostenible, una oportunitat

La promoció de la biomassa local a les comarques del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre és un dels objectius estratègics que impulsa la Diputació de Tarragona

 

La Diputació de Tarragona promou i difon l'ús de la biomassa local al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb la implementació de calderes i microxarxes de calor en equipaments municipals. La biomassa permet una gestió sostenible dels recursos forestals dels massissos de casa nostra i contribueix, alhora, en la prevenció d'incendis.

Els boscos aporten beneficis ambientals, econòmics i socials, però es caracteritzen, sobretot a les zones mediterrànies, per un creixement desordenat, fet que implica que la massa forestal generi un alt impacte en el risc d’incendis, una baixa transformació i manca de rendibilitat. Aquests trets són habituals en els boscos de les comarques tarragonines, on es fa manifest l'estancament en la gestió i en l’aprofitament forestals i, per tant, s'incrementen les situacions de risc forestal, amb la conseqüent afectació del medi natural i dels nuclis de població.

biomassa

És important articular una gestió forestal sostenible i adient, donat que garanteix la salut i viabilitat dels ecosistemes, la persistència del bosc, la producció de béns i serveis, la prevenció de riscos, la biodiversitat i el desenvolupament socioeconòmic.

En aquest context, l'ús de biomassa forestal representa una important reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, gràcies a la substitució de combustibles fòssils.

Més enllà de les virtuts ecològiques, de balança comercial, de prevenció d’incendis, de gestió de boscos o d’equilibri territorial, l’avantatge més rellevant de la utilització de la biomassa és el seu preu per unitat energètica. En aquest sentit la biomassa és interessant perquè:

  • Afavoreix criteris d’eficiència, seguretat i diversificació energètica.
  • Té un cost 3 vegades inferior al del gasoil per unitat energètica de mitjana, cosa que representa una ràpida amortització de la inversió.
  • Té un paper especialment interessant a partir de la seva utilització comunitària.

Fins a l'actualitat, les iniciatives de suport al sector forestal i la biomassa han tingut poca incidència a les comarques de Tarragona. Diversos factors ho han propiciat: un pes de la propietat pública poc rellevant, falta d’estructuració per baixos rendiments, una mala ordenació o la major vulnerabilitat en relació als incendis... També, el creixement de pinar dens en zones cremades ha alimentat una certa dinàmica de cercle viciós, amb una menor capacitat d’aprofitament. El projecte que promou la Diputació vol revertir aquesta tendència per una gestió sostenible dels nostres boscos.

La Diputació de Tarragona engega el projecte "Xarxes de Calor de proximitat" que compta amb recursos europeus FEDER i que vol potenciar l'ús de la biomassa com un recurs per a la gestió forestal sostenible.

Galeria d'imatges