Diputat delegat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement

Informació

La delegació comprèn:

 • L'estudi de les propostes d'ajuts i subvencions provinents de fons europeus.
 • La competència per a resoldre els assumptes següents:
  • Aprovar projectes vinculats a fons europeus que corresponguin a convocatòries d'altres administracions públiques.
  • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvenció a fons europeus a concedir per altres administracions públiques.
  • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació a aquestes sol·licituds de subvencions de fons europeus, presentades, concedides o denegades per altres administracions.
  • Aprovar projectes vinculats a la participació de la Diputació de Tarragona en xarxes internacionals, especialment l'Associació Arc Llatí.
  • Aprovar projectes de desenvolupament econòmic.
  • Aprovar projectes i qualsevol tràmit necessari de l'àmbit de la Regió del Coneixement.
 • La signatura, per delegació, de tota la documentació vinculada a les subvencions d'altres administracions públiques pels projectes aprovats

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

 

Diputat delegat