Junta de Govern

Informació

La Junta de Govern és l'òrgan que assisteix al president en les seves funcions i s'encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació. Formen part de la Junta de Govern: el president, els vicepresidents i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple.

En ple extraordinari del 28/07/2015 es va establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona se celebrin els divendres a les 10.30 h, a excepció del mes d'agost i el desembre s'adaptarà a les dates festives del calendari.

President

Vocals