Incidències a la xarxa local de carreteres

Dades de l’estat de les carreteres de la Diputació de Tarragona
Data darrera actualització taula 05/09/2017 09:09

Taula d'incidències

Incidència Carretera Denominació Tram PK Descripció Data inici
Amb restriccions de trànsit
TV-2021
De Vespella a la Nou de Gaià.
Els Masos de Vespella 1+260 a 2+200 Obres de condicionament i millora del traçat. Previsió fins el 27-12-2017. 03/08/2017 08:08
Amb restriccions de trànsit
T-2237
De Vinebre a la Palma d'Ebre.
Vinebre pk1+930 a 3+532. Condicionament d'un tram de la carretera T-2237. Previsió d'obres fins el 22-09-17. 24/03/2017 12:03
Tallada amb itinerari alternatiu senyalitzat
TV-2127
Del Vendrell a Sant Salvador.
Travessera de Sant Salvador 3+225 a 3+630 Condicionament de la travessera de Sant Salvador. Previsió fins el 30-09-2017 22/03/2017 10:03