Incidències a la xarxa local de carreteres

Dades de l’estat de les carreteres de la Diputació de Tarragona
Data darrera actualització taula 18/06/2018 08:06

Taula d'incidències

Incidència Carretera Denominació Tram PK Descripció
Amb restriccions de trànsit
TV-2128
Ramal a Santa Oliva.
Santa Oliva 0+000 a 0+285 Condicionament de l'accés a Santa Oliva. Restriccions de trànsit fins al 27 d'octubre de 2018.
Amb restriccions de trànsit
TV-2038
Accès a la Platja Llarga de Tarragona des de la N-340.
Platja Llarga 0+000 a 0+391 Condicionament de voreres i pas elevat de vianants. Previsió fins el 29-06-18.
Amb restriccions de trànsit
T-202
D'Altafulla a la Riera de Gaià.
La Riera de Gaià 3+500 a 3+613 Rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. Previsió fins el 13-09-18
Amb restriccions de trànsit
T-301
De Tortosa a Benifallet
Tivenys 11+938 a 12+180 Millora de drenatge a la travessera de Tivenys. Previsió fins el 4-06-18.
Amb restriccions de trànsit
TP-2031
De Tarragona a la C-51.
L'Argilaga (La Secuita), Renau, Nulles i Vilabella 11+280 al 17+700 Condicionament de la carretera TP-2031. Previsió fins febrer de 2019.
Amb restriccions de trànsit
TV-2338
De Blancafort al límit de la província.
Blancafort 0+000 a 0+700 Condicionament de la carretera TV-2338, construcció de voral per vianants i ampliació d'estructura. Previsió fins el 31-07-18
Tallada amb itinerari alternatiu senyalitzat
T-731
De Garcia al Molar
El Molar PQ 0+350 a 6+695 Millores puntuals a les nostres carreteres (PQ 3 i 5). Previsió fins el dijous 31/05/18.
Tallada amb itinerari alternatiu senyalitzat
TP-7101
De Falset a Bellmunt del Priorat.
Bellmunt del Priorat 4+900 a 4+985 Obres d'urbanització i pavimentació del carrer Masets.Previsió fins el 08-06-2018.