Inscripció Jornada

Missatge d'avís

Els enviaments per aquest formulari estan tancats.

RP-F01/6/edi.1    

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la Diputació de Tarragona, amb domicili al Passeig de Sant Antoni, núm. 100, de Tarragona. La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud d'inscripció i mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona. Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l'adreça postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça protecciodedades@diputaciodetarragona.cat.