Personal Laboral

Estat
17/026 Concurs oposició d'una plaça de personal laboral de professor/a titular de disseny gràfic, adscrita a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona de l'Àrea d'Assistència al Ciutada, torn lliure (Convocatòria 17/026) Tancada
16/047 Concurs oposició per a la selecció de dues places de mestre/a d'educació especial, adscrites al Col·legi d'Educació Especial Sant Rafael de la Diputació de Tarragona, torn lliure - Conv. 16/047 Tancada
10/085 Concurs oposició d'una plaça laboral d'auxiliar equipaments per a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus, torn lliure Tancada
10/084 Concurs oposició, torn lliure, d'una plaça laboral d'auxiliar de serveis Tancada
10/079 Oficial primera Tancada
10/078 Oficial primera conductor Tancada
10/051 Concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar d'arxivística i gestió documental BASE Tancada
11/019 Concurs oposició, torn lliure,d'una plaça laboral de logopeda, categoria A2L Tancada
10/077 Concurs oposició, torn lliure,d'una plaça laboral d'auxiliar tècnic de Topografia Tancada
09/102 Concurs oposició, torn lliure,d'una plaça laboral d'oficial primera per a Serveis Generals de Règim Intern de l'Àrea de Serveis Interns Tancada
08/161 Concurs oposició d'una plaça laboral de professor 70% per a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, torn lliure. NOVA CONVOCATORIA Tancada
08/158 Concurs oposició, torn lliure d'una plaça laboral de tècnic mitjà per l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa. NOVA CONVOCATORIA Tancada
09/098 Concurs oposició d'una plaça de personal laboral de tècnic auxiliar informàtic per a l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona, torn lliure Tancada
10/068 Concurs oposició d'una plaça laboral de tècnic auxiliar informàtic per l'Area de Coneixement i Qualitat, torn lliure Tancada
11/020 Concurs oposició d'una plaça laboral de professor de llenguatge musical, Conservatori de Tarragona