Concurs de mèrits específic per mobilitat interadministrativa per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de tècnic/a de gestió A, adscrit a l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació - Gestió de Recursos Humans.

Informació

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
29-2017
Sistema de selecció: 
Concurs de mèrits específic per mobilitat interadministrativa
Lloc: 
tècnic/a de gestió A
Adscripció: 
Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació – Gestió de Recursos Humans
Número de lloc: 
895
Complements retributius: 
Complement de destí 22 i 75 punts a efectes de complement específic
Tipus de lloc: 
No singularitzat
Estat: 
En tràmit
Termini presentació sol·licituds: 
31.10.2017

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

  • BOPT (aprovació inicial) [PDF]
  • DOGC (aprovació inicial) [PDF]
  • DOGC (aprovació final) [PDF]
  • Sol·licitud [PDF]
DOGC(rectificació de les bases)