Concurs de mèrits específic per mobilitat interadministrativa per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de tècnic/a A, adscrit a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori

Informació

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
13-2018
Sistema de selecció: 
Concurs de mèrits específic per mobilitat interadministrativa
Lloc: 
tècnic/a A
Adscripció: 
Àrea del Servei d'Assistència al Territori
Número de lloc: 
961
Complements retributius: 
Complement de destí 22 i 50 punts a efectes de complement específic
Tipus de lloc: 
No singularitzat
Estat: 
En tràmit
Termini presentació sol·licituds:  
02/08/2018

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

  • BOPT (aprovació inicial) [PDF]
  • DOGC (aprovació inicial) [PDF]
  • Anunci BOP (aprovació definitiva) [PDF]
  • Anunci DOGC (aprovació definitiva) [PDF]