Formulari d'inscripció

RP-F01/6/edi.1    

Activitat formativa
Dades personals
Correu electrònic
Dades professionals
Correu electrònic
En cas de seleccionar l'opció "Altres", especifiqueu aquí el vostre nivell d'estudis
En cas de seleccionar l'opció "Altres", especifiqueu aquí la vostra àrea professional
Especificar aquelles relacionades amb els objectius i continguts de l'acció formativa
Informe del superior jeràrquic

Pel que fa a l'assistència a l'activitat formativa, el meu informe és:

Signatura

Correu electrònic
CAPTCHA
Per provar que vostè és una persona i per evitar l'enviament de correu brossa automatitzat, preguem completi el codi xifrat
Imatge CAPTCHA
Introduïu els caràcters que es mostren a la imatge.
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la Diputació de Tarragona, amb domicili al Passeig de Sant Antoni, núm. 100, de Tarragona. La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud d'inscripció i mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona. Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l'adreça postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça protecciodedades@diputaciodetarragona.cat.