COMUNICAT sobre el servei bàsic i estratègic de Registre General de la Diputació de Tarragona

En compliment de les mesures del Pla de desescalada i la reactivació de l’activitat econòmica, de la mobilitat i per prestar els serveis als ciutadans s’ha establert una sèrie d’instruccions sobre el funcionament del Registre. Consulteu-les clicant aquí

14/03/2020
Diputació
Tarragona
Comunicació

D’acord amb el Decret de la Presidenta núm. 2020-0001760, de 27 de maig de 2020, d’aixecament de la suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratiu de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, es dicten les següents instruccions en relació amb el servei bàsic i estratègic de Registre General:

  • Deixar sense efecte el punt 7è del decret de la Presidència núm. 2020 –0000881, de 15 de març de 2020, de mesures excepcionals aplicables a tot el personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms així com els seus càrrecs electes i personal eventual de confiança.
  • Establir amb efectes 1 de juny de 2020 l’atenció directa i presencial al públic a l’oficina de Registre General del Palau de la Diputació (Passeig de Sant Antoni, 100, de Tarragona) prèvia concertació de cita a través del telèfon o del correu electrònic següents:

Telèfon directe: 977 29 66 17
Adreça de correu electrònic: registregeneral@dipta.cat

  • En funció de les necessitatsdel servei, es podran obrir les oficines de Registre General de l’edifici Síntesi (carrer d’Higini Anglès, 5, de Tarragona) i del Palau Climent (carrer Montcada, 32, de Tortosa) per a l’atenció presencial amb cita previa, de la qual cosa s'informarà segons correspongui.

Tanmateix, si algun ciutadà vol adreçar algun escrit a la Diputació de Tarragona o els seus organismes autònoms ho pot realitzar per mitjans electrònics a través la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona a l’adreça: https://seuelectronica.dipta.cat/inici​

En el cas dels ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, es recorda que el mitjà per a la comunicació i la remissió d’escrits i documents és el portal eaCat (servei de tramesa genèrica).

 

Etiqueta: 
COVID-19
Galeria d'imatges