El personal de la Diputació de Tarragona s'incorpora esglaonadament al lloc de treball presencial

Seguint les indicacions sanitàries i de prevenció de riscos laborals davant la Covid-19 que s'estableixen al Pla de Contingència per al retorn progressiu als centres de treball

06/07/2020
Diputació
Tarragona
Comunicació
Una treballadora es renta les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'iniciar la jornada laboral
Una treballadora es renta les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'iniciar la jornada laboral

El conjunt de treballadors i treballadores de la Diputació de Tarragona s'incorpora als seus llocs físics de treball a partir d'aquest dilluns 6 de juliol. Part del personal ja hi treballava presencialment des de feia algunes setmanes -en àrees com Serveis Generals, Recursos Humans, TIC, Carreteres, el SAM, els centres educatius o BASE, entre d'altres- i ara ja serà tota la plantilla la que tornarà a ocupar els espais de la Diputació, de manera esglaonada i seguint totes les indicacions sanitàries i de prevenció de riscos laborals davant la Covid-19. Aquestes s'estableixen al Pla de Contingència per al retorn progressiu als centres de treball, a les diferents àrees i centres específics de la Diputació i dels seus organismes autònoms, aprovat per decret per aquesta institució.

El retorn als llocs de treball es produeix alternant el treball presencial amb el teletreball mitjançant torns, per tal de respectar les distàncies físiques dels treballadors. El Pla inclou, així mateix, altres mesures preventives, pel que fa als accessos, al fitxatge o a la circulació pels diferents espais. D'altra banda, els treballadors i treballadores han rebut un kit individual amb deu mascaretes i una ampolla de solució hidroalcohòlica per al seu ús durant la jornada laboral. Tota la plantilla ha de realitzar cursos de prevenció de riscos laborals en el teletreball i de mesures davant la Covid-19 abans de la seva incorporació física al seu lloc de treball. Pel que fa a l'atenció directa al públic a les àrees on sigui necessària, es garantirà amb la presència efectiva en l’horari que cada servei o unitat determini, i es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica.

Els treballadors i treballadores de la Diputació de Tarragona poden consultar les diferents indicacions sobre el retorn presencial que es detallen a la Intranet de la institució.

Etiqueta: 
COVID-19
Galeria d'imatges