El Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona ha elaborat el Pla d’autoprotecció dels Focs del Carme de l'Ampolla d'enguany

En resposta a la petició de l'Ajuntament de l'Ampolla

16/07/2015
Municipi
L'Ampolla
Premsa
Fotografia dels Focs del Carme, a l'Ampolla
Fotografia dels Focs del Carme, a l'Ampolla

La Diputació de Tarragona, a través de la Unitat de Secretaria i Intervenció Municipal  i la Unitat d’Arquitectura del Servei d'Assistència Municipal, ha redactat el Pla d’autoprotecció (PAU) dels Focs del Carme de l'Ampolla, que es van celebrar amb èxit el dijous 16 de juliol.

Aquest espectacle pirotècnic està inclòs dins l’àmbit d’aplicació del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. És per aquest motiu que l’Ajuntament de l'Ampolla va sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’elaboració del PAU. Aquest document és la planificació dels mitjans materials i humans per fer front a les emergències susceptibles de produir-se en el muntatge i llançament dels artificis pirotècnics.

El Pla d'Autoprotecció consta de quatre documents: un per a la identificació de l’espectacle i de la instal·lació pirotècnica, un altre per preveure els recursos i mitjans disponibles, un manual d’actuació (amb les mesures de resposta necessàries per poder actuar en cas d’emergència) i un d’implantació, manteniment i actualització.


 

Etiqueta: 
Municipis
Galeria d'imatges