Les fonts naturals del Montsant, sotmeses a estudi, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Un total de 15.000 euros serviran per desenvolupar la quarta fase del projecte que ha de servir per determinar l'estat sanitari de les fonts del Parc Natural de la Serra de Montsant

10/09/2015
Medi Ambient
Comunicació
Les fonts naturals del Montsant sotmeses a estudi, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
Les fonts naturals del Montsant sotmeses a estudi, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona i el Parc Natural de la Serra de Montsant han signat un conveni de col·laboració per tirar endavant la quarta fase del projecte que ha de servir per determinar les característiques fisicoquímiques i l'estat sanitari de les fonts naturals de la Serra de Montsant.

La institució supramunicipal aporta 15.000 euros per impulsar aquesta quarta fase del projecte, consistent en l'estudi de la biodiversitat a l'entorn de les fonts d'aquest espai natural de protecció especial, que depèn de la Generalitat de Catalunya. En concret, se seleccionaran 10 fonts representatives de les diferents tipologies d'ambients fontinals per mostrejar-ne la flora vascular, les algues, els macroinvertebrats aquàtics, els microcrustacis i els vertebrats. Posteriorment, es processaran aquestes mostres al laboratori. Així mateix, s'elaborarà una base de dades i s'analitzaran els resultats obtinguts. L'objectiu final és redactar una memòria amb propostes de gestió per a la seva conservació i difondre els treballs realitzats.

L'acord l'han subscrit el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat a Tarragona, Anton Ballvé. A l'acte de signatura també ha estat present la diputada delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori, Immaculada Costa.

La Diputació, a través de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori, col·labora des de fa temps en l'execució de projectes relacionats amb la conservació, manteniment i millora del Parc Natural de la Serra de Montsant. El projecte d'estudi de les fonts del Montsant es va iniciar l'any 2011 amb l'objectiu d'identificar les fonts d'aquest espai natural, conèixer l'estat i qualitat de les seves aigües i poder-ne determinar la qualitat per al consum.

La primera fase del projecte va consistir en localitzar i inventariar les fonts (un total de 349); la segona i tercera fase es van centrar en elaborar una proposta d'estudi sanitari de les 40 més rellevants, per tal de determinar-ne les característiques fisicoquímiques. Finalment, en aquesta quarta fase, se seleccionarà una mostra de 10 fonts per aprofundir en les seves característiques i en l'estudi de la seva biodiversitat. Totes les fases del projecte han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Etiqueta: 
Fonts Montsant
Galeria d'imatges