Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea Intervenció - Intervenció general, torn lliure

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
14/042
Nom de la plaça: 

Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (núm. 693)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Classificació: 
Personal Funcionari
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Unitat d'Intervenció general- Àrea Intervenció
Estat: 
Pendent de convocar
Estat: 
Tancada

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Rectificació BOPT: 
Núm. 143, de 25.07.2017

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Divendres, 14 Abril, 2017
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
[PDF]
Termini al·legacions llistat provisional: 
Divendres, 23 Juny, 2017
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
[PDF]

Procés selectiu

 1. Prova català

  Data: 
  Dimarts, 18 Juliol, 2017 - 09:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 2. Tema escrit de caràcter general

  Data: 
  Divendres, 27 Octubre, 2017 - 09:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 3. Examen oral

  Data: 
  Dilluns, 4 Desembre, 2017 - 09:30
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 4. Prova pràctica

  Data: 
  Dilluns, 11 Desembre, 2017 - 09:30
  Lloc de la prova: 
  Sala Emili Morera - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]

Resultats finals i altra documentació

Observacions: 

D'acord amb l'article 30.5 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que estableix que "quan l'últim dia del termini és inhabil, s'entendrà prorrogat al primer dia hábil següent", les sol·licituds podran presentar-se fins al dia 18 d'abril de 2017, inclòs.