Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea de Secretaria - Unitat d'Arxiu, torn lliure

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
15/030
Nom de la plaça: 

Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (número 638)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Classificació: 
Personal Funcionari
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Unitat d'Arxiu - Àrea de Secretaria
Estat: 
Pendent de convocar
Estat: 
Tancada

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dimarts, 14 Novembre, 2017
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
Núm. 1, de 2.01.2018
Termini al·legacions llistat provisional: 
Dimarts, 16 Gener, 2018
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
Núm. 31, de 13.02.2018

Procés selectiu

 1. Tema escrit de caràcter general

  Data: 
  Dimecres, 28 Febrer, 2018 - 09:30
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 2. Examen oral

  Data: 
  Dimecres, 7 Març, 2018 - 10:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Emili Morera - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 3. Prova pràctica

  Data: 
  Dimecres, 14 Març, 2018 - 09:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Emili Morera - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]

Resultats finals i altra documentació