Nova convocatòria del concurs oposició per a la selecció d'una plaça de mestre/a d'educació especial, adscrita al Col·legi d'Educació Especial Sant Rafael de la Diputació de Tarragona, torn lliure - Conv. 16/047

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
16/047
Nom de la plaça: 

Mestre/a d’educació especial (números L204018 i L204015)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A2L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
CEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Estat: 
En tràmit

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dimecres, 12 Juny, 2019
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
BOPT de data 15.07.2019
Termini al·legacions llistat provisional: 
Dilluns, 29 Juliol, 2019
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
BOPT de 7.08.2019