Concurs oposició de dues places de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar (places núm. L303047 i L303050), adscrites a l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria - Ocupació i Emprenedoria - Emprenedoria, torn lliure (conv. 16/054)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
16/054
Nom de la plaça: 

Tècnic/a auxiliar (números L303047 i L303050)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
C1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Emprenedoria – Ocupació i Emprenedoria – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Estat: 
En curs
Estat: 
En tràmit

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dimecres, 12 Juny, 2019
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
BOPT de data 15.07.2019
Termini al·legacions llistat provisional: 
Dilluns, 29 Juliol, 2019
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
BOPT de 7.08.2019