Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (àmbit medi ambient)plaça número 742), adscrita a l'Àrea del SAM - Secretaria Intervenció Municipal

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
16/056
Nom de la plaça: 

Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit medi ambient) (número 742)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Classificació: 
Personal Funcionari
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Secretaria Intervenció Municipal – Àrea Servei d’Assistència Municipal
Estat: 
En curs
Estat: 
Oberta

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Rectificació BOPT: 
BOPT, de 6 d'agost de 2019

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dijous, 19 Setembre, 2019