Concurs oposició, de vuit places de personal laboral fix de professors/ores de música per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona, mitjançant torn lliure (Conv. 17/039)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
17/039
Nom de la plaça: 

Professor/a titular de guitarra i viola de mà (número L103052)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Nom de la plaça: 

Professor/a de guitarra (35%) (número L103096)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Reus – Escola i Conservatori de Música de Reus – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Nom de la plaça: 

Professor/a de clarinet (25%) (número L103084)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Nom de la plaça: 

Professor/a de clarinet (50%) (número L103077)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Reus – Escola i Conservatori de Música de Reus – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Nom de la plaça: 

Professor/a de tuba (25%) (número L103098)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Nom de la plaça: 

Professor/a titular de cant (50%) (número L103099)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Nom de la plaça: 

Professor/a de violí (40%) (número L103092)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Reus – Escola i Conservatori de Música de Reus – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Nom de la plaça: 

Pianista acompanyant (número L103095)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
A1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Educatius de l’Escola i Conservatori de Música de Reus – Escola i Conservatori de Música de Reus – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Estat: 
En curs
Estat: 
En tràmit

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Rectificació BOPT: 
PUBLICACIÓ TEMARI CANT

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Divendres, 17 Juliol, 2020
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
BOPT de data 10.08.2020
Termini al·legacions llistat provisional: 
Dimarts, 25 Agost, 2020
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
BOPT de dada 25.09.2020

Procés selectiu

 1. Prova català

  Data: 
  Divendres, 2 Octubre, 2020 - 09:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats català [PDF]
 2. Examen oral

  Resultats de Tuba [PDF]
 3. Examen oral

  Resultats de Pianista acompanyant [PDF]
 4. Examen oral

  Resultats de Cant [PDF]
 5. Examen oral

  Resultats de Clarinet [PDF]
 6. Examen oral

  Resultat de violí [PDF]
 7. Examen oral

  Resultat guitarra [PDF]

Observacions: 

Anunci deixant sense efecte el nomenament del vocal suplent de l'especialita de cant

 

Es reobren els terminis de presentació de sol·licituds i d'al·legacions a les llistres provisionals de persones admeses i excloses.

Per Decret de la Presidència de data 1 de juny de 2020, número 2020-0001782, s’ha resolt reprendre els tràmits administratius dels processos selectius, així com les proves d’alguns processos selectius que es poden realitzar telemàticament.

Es manté la suspensió, fins a l’últim quadrimestre de 2020, de les proves dels processos selectius que no es poden fer en aquest moment i que es realitzaran sempre que les circumstàncies permetin garantir la seguretat de les persones aspirants i de les que foment part dels tribunals qualificadors i comissions de valoració

 
CONSULTEU LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES/EXCLOSES PER HORARIS EXÀMENS ORALS DE LES DIFERENTS ESPECIALITATS

 

APROVACIÓ DEL TEMARI ESPECÍFIC DE L'ESPECIALITAT DE CANT
 

Declaració responsable

 

SUSPENSIÓ TERMINIS