Concurs oposició, d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar especialista, adscrita a l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria - Ocupació i Emprenedoria - Emprenedoria, torn lliure (Conv. 17/041)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
17/041
Nom de la plaça: 

Tècnic/a auxiliar especialista (número L508008)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Categoria: 
C1L
Classificació: 
Personal Laboral
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Emprenedoria – Ocupació i Emprenedoria – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Estat: 
En curs
Estat: 
En tràmit

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dijous, 6 Febrer, 2020
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
BOPT de data 6.03.2020
Termini al·legacions llistat provisional: 
Divendres, 5 Juny, 2020
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
BOP de data 9.07.2020

Procés selectiu

 1. Prova català

  Data: 
  Dimecres, 4 Novembre, 2020 - 09:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 2. Tema escrit de caràcter general

  Data: 
  Dijous, 19 Novembre, 2020 - 08:30
  [!]Horaris 2on exercici [PDF]
  Lloc de la prova: 
  Aules de formació - Vall de l'Arrabassada
  Resultats [PDF]
 3. Temes escrits del temari

  Data: 
  Dilluns, 14 Desembre, 2020 - 08:30
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 4. Prova pràctica

  Data: 
  Dilluns, 21 Desembre, 2020 - 09:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultat [PDF]
 5. Entrevista

  Data: 
  Divendres, 5 Febrer, 2021 - 09:00

Observacions: 

CANVI LLOC PROVA PRÀCTICA: 19/11/2020, AULES FORMACIÓ VALL DE L'ARRABASSADA, Cr. Carles Riba, 6, Tarragona. MATEIX HORARI.

 

ANUNCI NOVES DATES PROVES BOPT 16.10.2020
 

SUSPENSIÓ TERMINIS