Borsa de treball d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial per a la unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d'Assistència Municipal (Conv. 20/003)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
20/003
Estat: 
En tràmit

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dimarts, 9 Juny, 2020
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
[PDF]
Termini al·legacions llistat provisional: 
Divendres, 24 Juliol, 2020
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
[PDF]

Procés selectiu

 1. Prova català

  Data: 
  Dimecres, 4 Novembre, 2020 - 09:00
  Lloc de la prova: 
  Sala Santiago Costa - Davant - Palau de Diputació
  Resultats [PDF]
 2. Prova pràctica

  Data: 
  Dijous, 12 Novembre, 2020 - 09:30
  [!]Detall horaris prova pràctica [PDF]
  Lloc de la prova: 
  Aules de formació - Vall de l'Arrabassada
  Resultats [PDF]

Resultats finals i altra documentació

 • NOTA INFORMATIVA CANVI DATA ENTREVISTA [PDF]
 • ANUNCI DATES PROVES [PDF]
 • ESTIMACIÓ PARCIAL DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ [PDF]
 • MODIFICACIÓ BASES ESPECÍFIQUES [PDF]

Observacions: 

CANVI LLOC PROVA PRÀCTICA: 12/11/2020, AULES FORMACIÓ VALL DE L'ARRABASSADA, Cr. Carles Riba, 6, Tarragona. MATEIX HORARI.

Es reobren els terminis de presentació de sol·licituds i d'al·legacions a les llistres provisionals de persones admeses i excloses.

Per Decret de la Presidència de data 1 de juny de 2020, número 2020-0001782, s’ha resolt reprendre els tràmits administratius dels processos selectius, així com les proves d’alguns processos selectius que es poden realitzar telemàticament.

Es manté la suspensió, fins a l’últim quadrimestre de 2020, de les proves dels processos selectius que no es poden fer en aquest moment i que es realitzaran sempre que les circumstàncies permetin garantir la seguretat de les persones aspirants i de les que foment part dels tribunals qualificadors i comissions de valoració. 

 

SUSPENSIÓ TERMINIS