Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2020

Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic/a especialista (número 979) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (números BA225, BA226 i BA227) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA224) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA229) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (enginyer/a) (número 997) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 991) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 989) Promoció Interna Pendent de convocar
Arxiver/a general (número 530) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 984) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 981) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 980) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 978) Promoció Interna Pendent de convocar
Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic/a mitjà/ana (número BF010) Promoció Interna Pendent de convocar
Educador/a d’educació especial (número L305009) Promoció Interna Pendent de convocar
Mestre/a de taller (número L86) Promoció Interna Pendent de convocar