Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2009

Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Tècnic/a mitjà/ana Lliure Finalitzada
Tècnic/a mitjà/ana Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a mitjà/ana Promoció Interna Finalitzada
Tècnic/a mitjà/ana Promoció Interna Finalitzada
Tècnic mitjà Promoció Interna Finalitzada
Tècnic superior Promoció Interna Finalitzada
Auxiliar administratiu Lliure Caducada
Tècnic especialista Promoció Interna Finalitzada
Tècnic mitjà Lliure Finalitzada
Tècnic superior Promoció Interna Finalitzada
Enginyer de camins, canals i ports Lliure Finalitzada
Tècnic superior Lliure Caducada
Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Oficial primera Lliure Finalitzada
Professor a Tarragona Lliure Finalitzada
tècnic auxiliar informàtic Lliure Finalitzada
Professor de cant Lliure Finalitzada
Tècnic superior A-A1 Promoció Interna Finalitzada
Operari Lliure Finalitzada
Tècnic mitjà en conservació i restauració Lliure Finalitzada
Professor piano/pianista acompanyant Lliure Finalitzada
Professor de cant Lliure Finalitzada
Professor trombó Lliure Finalitzada
Professor llenguatge musical Lliure Caducada
Professor llenguatge musical Lliure Finalitzada
Educador Lliure Finalitzada
Mestre EE Lliure Caducada
Operari EE Lliure Caducada
Monitor de menjador i esbarjo Lliure Finalitzada
Educador EE Lliure Finalitzada
Mestre ensenyament especial Lliure Finalitzada
Auxiliar tècnic Lliure Finalitzada
Auxiliar administratiu Lliure Finalitzada
Assistent de serveis Lliure Finalitzada
Auxiliar de suport Lliure Finalitzada
Tècnic mitjà inserció laboral Lliure Finalitzada
Auxiliar de suport Lliure Finalitzada
Tècnic superior - Director tècnic A Promoció Interna Finalitzada
Auxiliar tècnic Lliure Finalitzada
Tècnic auxiliar informàtic Lliure Finalitzada
Assistent de serveis Lliure Caducada
Assistent de serveis Lliure Caducada
Auxiliar tècnic laboratori Lliure Finalitzada
Auxiliar de suport Lliure Caducada
Oficial primera Lliure Finalitzada
Tècnic auxiliar informàtic Lliure Finalitzada