Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2011

Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Logopeda (L206004) Lliure Finalitzada
Administratiu agent de departament/oficina Promoció Interna Finalitzada
Oficial administratiu Promoció Interna Finalitzada
Professor de clarinet Lliure Caducada
Llenguatge musical Lliure Finalitzada
Logopeda Lliure Finalitzada
Oficial administratiu Promoció Interna Finalitzada
Oficial administratiu Promoció Interna Finalitzada
Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Administratiu Promoció Interna Finalitzada
Tècnic mitjà Promoció Interna Caducada