Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2019

Personal Funcionari
Torn Estat Procés selectiu
Administratiu/iva (número 835) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA082) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA081) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número BA080) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (número BA083) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (números BA195, BA196, BA197, BA198, BA199, BA200, BA201, BA202, BA203, BA204, BA205, BA206, BA207 i BA208) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número BA215) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 909) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar tècnic/a (número 861) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar administratiu/iva (número 858) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 841) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 850) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a especialista (número 839) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 961) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 929) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 928) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a superior d’administració especial (números 927, 973 i 843) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 923) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 919) Promoció Interna Pendent de convocar
Administratiu/iva (número 918) Promoció Interna Pendent de convocar
Personal Laboral
Torn Estat Procés selectiu
Mestre/a d’educació especial (L28) Promoció Interna Pendent de convocar
Treballador/a social (L27) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (L80 i L81) Promoció Interna Pendent de convocar
Auxiliar tècnic/a especialista (L76) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar en topografia (L68) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (L64) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana en informàtica (L59) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a auxiliar (L57) Promoció Interna Pendent de convocar
Tècnic/a mitjà/ana (L56) Promoció Interna Pendent de convocar