Administratiu/va de gestió

Dades generals

Any de l'oferta: 
2012
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
BASE-ORGANISME AUTÒNOM GESTIÓ D'INGRESSOS

Característiques

Nombre de vacants: 
3
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada