Tècnic/a mitjà/ana

Dades generals

Any de l'oferta: 
2012
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Àrea SAM / Medi Ambient, Salut Pública i Territori
Ampliació de l’Oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2012 aprovada per la Junta de Govern del dia 18 de maig de 2012
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada