Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial

Dades generals

Any de l'oferta: 
2012
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Àrea de Serveis Interns - Serveis generals de règim intern i Àrea del SAM - Medi Ambient, Salut Pública i Territori
Declaració caducitat ofertes públiques d'ocupació dels anys 2008-2013 respecte de determinades places
Enllaç al BOP

Característiques

Nombre de vacants: 
2
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Caducada