Auxiliar tècnic especialista (L512004)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2014
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C2L
Adscripció: 
Cultura - Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar