Tècnic/a auxiliar de Gestió de Serveis Informàtics (BF195)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2014
Classificació: 
Personal Laboral
Categoria: 
C1L
Adscripció: 
Organisme Autònom BASE, Gestió d'Ingressos

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Promoció Interna
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Finalitzada