Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (núm. 693)

Dades generals

Any de l'oferta: 
2014
Classificació: 
Personal Funcionari
Grup: 
A2
Escala / Cos: 
Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada
Adscripció: 
Unitat d'Intervenció general- Àrea Intervenció

Característiques

Nombre de vacants: 
1
Torn: 
Lliure
Sistema de selecció: 
Concurs oposició

Estat

Pendent de convocar